Als de stoppen doorslaan is er iets aan de hand. Misschien zijn er teveel elektrische apparaten die tegelijk aan staan en daarom te veel stroom vragen. Het kan ook kortsluiting zijn. Kortsluiting betekent dat elektrische stroom ineens een veel snellere weg vindt dan de gebruikelijke. Dat gebeurt als de fasedraad, de draad waar stroom op staat, per ongeluk in aanraking komt met de nuldraad, de draad waar in ruststand geen stroom op hoort te staan. Dit kan gebeuren als deze metalen draden geen beschermlaag meer hebben. In korte tijd loopt de temperatuur snel op doordat de elektriciteit nu als een razende kan stromen, zonder weerstand van een lamp, wasmachine of ander elektrisch apparaat.

Kortsluiting

Gevaarlijke situaties voorkomen

Situaties waarin draden snel slijten, bijvoorbeeld onder een vloerbedekking, of uitgerekt kunnen worden als er iets aan hangt, moeten absoluut vermeden worden. Draden kunnen los gaan zitten bij stekkers en schakelaars en zo ontstaat er een risico op kortsluiting. Oude draden moeten vervangen worden, de binnenkant mag niet zichtbaar zijn. Stroom is energie en wordt omgezet in warmte. Te veel apparaten aan één stopcontact kan oververhitting veroorzaken. Een verlengsnoer mag niet opgerold gebruikt worden in verband met kortsluiting en brandgevaar. Voorkomen is veel beter dan een brand te moeten blussen maar zorgt u er in elk geval voor dat u rookmelders in huis hebt.