Hoewel elektriciteit onmisbaar is binnen een gemiddeld huishouden, zitten hier een aantal risico’s aan. Het voornaamste voorbeeld hiervan is een schok, als gevolg van het aanraken van elektrisch geladen deeltjes! Al op jonge leeftijd wordt kinderen verboden om hun vingers in een stopcontact te steken. Om de kans hierop nog verder te verkleinen, kan het zinvol zijn om een beschermende laag over de geladen delen van het stopcontact te plaatsen. Enkel wanneer de oogjes in deze laag een kwartslag gedraaid worden, is het mogelijk om een stekker in het stopcontact te steken. Dit zal een kind normaliter niet lukken!

 

Zorg voor het juiste gereedschap bij elektra klussen

Om de kans op ongelukken met elektriciteit ook voor jezelf zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk om over het juiste gereedschap te beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zogenaamde spanningszoeker. Dit is een klein schroevendraaiertje, waarbinnen zich een lampje bevindt. Zodra je met de schroevendraaier een elektrisch geladen deeltje aanraakt, zal het lampje in de schroevendraaier opbranden. Vanzelfsprekend is de schroevendraaier zo vormgegeven, dat je geen schok krijgt als je geladen deeltjes met de schroevendraaier aanraakt. Er zijn ook professionele spanningszoeker, die bijvoorbeeld ook aangeven hoe hoog de spanning op bepaalde onderdelen is. Dit is niet direct noodzakelijk bij het uitvoeren van elektra klussen.

 

Bereid je voor op de uit te voeren werkzaamheden

Wanneer je werkzaamheden op het gebied van elektriciteit uit gaat voeren, is het belangrijk om je hier goed op voor te bereiden. Klussen lijken vaak makkelijker, dan dat dit in de praktijk blijkt te zijn. Denk aan het plaatsen van een stopcontact in de muur, het aansluiten van de verlichting op de elektriciteitskabels, enzovoorts. Op internet vind je uitgebreide stappenplannen, waarin stapsgewijs wordt toegelicht hoe deze klussen moeten worden uitgevoerd. De kans op ongelukken tijdens het uitvoeren van deze klussen zal hierdoor minimaal zijn.

Call Now Button