Helaas komt het nog steeds regelmatig voor dat er brand ontstaat door kortsluiting. Het is daarom belangrijk om de risico’s van kortsluiting te begrijpen en er alles aan te doen om brand te voorkomen.

Wat is kortsluiting en hoe veroorzaakt dat brand?

Kortsluiting ontstaat als de stroom via een kortere weg het gesloten circuit dat het elektriciteitsnet normaliter is, kan verlaten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de elektriciteitsdraden beschadigd zijn en de plus- en minpool met elkaar in contact komen. Het verlaten van de stroom is nog niet zo’n probleem, maar wel de energie die daardoor in de vorm van warmte weglekt. Die warmte kan de draden dusdanig verhitten dat er brand kan ontstaan.

Hoe kan dit voorkomen worden?

De beste methode van preventie is door een aardlekschakelaar te hebben. Deze schakelaar merkt het direct wanneer stroom het gesloten circuit verlaat en zal onmiddellijk de stroom afschakelen. Hierdoor wordt de kortsluiting gestopt en kan er geen brand ontstaan.

In alle woningen is het sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw verplicht om een aardlekschakelaar te hebben. Bij de oudere woningen is dat echter nog niet het geval en kan er dus zomaar brand ontstaan bij een kortsluiting. Het is daarom zaak dat oude woningen worden aangepast en voorzien worden van een aardlekschakelaar.

Schakel niet zomaar de aardlekschakelaar weer in

Wanneer de aardlekschakelaar de stroom afschakelt, is dat het teken dat er stroom weglekt. Het is belangrijk dat er niet zomaar de aardlekschakelaar weer wordt ingeschakeld. Daardoor wordt de werking van de schakelaar teniet gedaan en kan de kortsluiting weer verder gaan met de boel verhitten. Hierdoor kan alsnog brand ontstaan. Het beste is om bij het uitvallen van de aardlekschakelaar te onderzoeken wat er precies mis is gegaan en waardoor de schakelaar uit is gevallen.

Call Now Button